NOFE-konferansen

Første kunngjøring av NOFE-konferansen 2018

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ønsker velkommen til den 25. NOFE-konferansen i Trondheim 14-15 November 2018.
Tema for årets konferanse blir: Causality:a never-ending story? Konferansen vil bli holdt på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Frist for innsending av abstract er 1. september 2018.

Mer informasjon kommer.

Information in English

First announcement for the NOFE Conference 2018

The Norwegian Epidemiolgical Association (NOFE) welcome you to the 25th NOFE Conference, 14-15 November 2018 in Trondheim.
The topic of the conference this year will be: Causality: a never-ending story?
The conference will take place in Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.

Deadline for abstract submission is September 1st 2018.

More information will follow.

Conference Venue

Conference Venue