The NOFE conference 2019

Første kunngjøring av NOFE-konferansen 2019

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ønsker velkommen til den 26. NOFE-konferansen I Oslo, den 13. -14. November 2019. Tema for årets konferanse blir «Lifecourse epidemiology – from cradle to grave».

Bekreftede keynote speakers er Debbie Lawlor, Ruth Keogh og Gita Mishra. Konferansen vil bli holdt på Nationaltheateret Konferansesenter. Frist for innsending av abstract vil være 1. september 2019.

 

First announcement for the NOFE Conference 2019

The Norwegian Epidemiological Association (NOFE) welcomes you to the 26th NOFE Conference to be held in Oslo, 13-14 November 2019. The topic of the conference this year will be «Lifecourse epidemiology – from cradle to grave».

Confirmed keynote speakers are Debbie Lawlor, Ruth Keogh and Gita Mishra. The conference will take place at Nationaltheateret Konferansesenter. Deadline for abstract submission is September 1st 2019.

bilde_1