About NOFE

Om NOFE

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ble stiftet i 1990. Målet er å fremme utviklingen av epidemiologi som vitenskapelig disiplin. Foreningen skal også øke forståelsen for nødvendigheten av epidemiologisk kunnskap i helsetjenesten og i helsefremmende arbeid, medvirke til samarbeid mellom personer som arbeider med eller er interessert i epidemiologi, fremme rekruttering til og utdanning i faget epidemiologi og styrke samarbeidet med organisasjoner som er virksomme innen epidemiologi i utlandet. Foreningen avholder årlig epidemiologikonferanse i tilknytning til NOFEs årsmøte, vanligvis i november. Denne holdes vekselvis i Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo. Foreningen har et styre bestående av 6 styrerepresentanter og 2 varamedlemmer som velges for perioder av 2 år. Foreningen utgir tidsskriftet «Norsk epidemiologi«. Dette utkommer 1-2 ganger årlig, vanligvis som temanummer.

Statutter for norsk forening for epidemiologi

Statute_NOFE_english

Trond Peder Flaten (Fax: 73 59 69 40, Epost: Trond Peder Flaten) er redaktør for Norsk epidemiologi.