Webinar

Webinar midler tildelt Kreftregisteret i 2023 for gjennomføring av webinar vår 2024

I 2023 kom det inn søknad fra kreftregisteret om å gjennomføre webinar med tema «Strategies for prevention of HPV-related cancers».

Webinaret vil gjennomføres 18. april i FHIs auditoriet i Lovisenberggata 8 0456 Oslo og på Teams. Webinaret er åpent for NOFE medlemmer såfremt det er plass. Fysisk deltakelse vil ha et maksantall, men digital deltakelse vil være mulig.

Link for program og påmelding:

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Om-forskningen/HPV/hpv-cancer-elimination-forum/nofe-webinar/

___________________________________________________________________________________________

Webinar funds awarded to the Cancer Registry in 2023 for hosting a webinar in spring 2024

An application was received from the cancer register to conduct a webinar with the theme «Strategies for prevention of HPV-related cancers» in 2023.

The webinar will take place on 18th of April at FHI’s auditorium in Lovisenberggata 8 0456 Oslo and on Teams. The webinar is open to all NOFE members. Physical participation will have a maximum number, but digital participation will be possible.

Link to program and registration:

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Om-forskningen/HPV/hpv-cancer-elimination-forum/nofe-webinar/