Category Archives: Ukategorisert

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i NOFE avholdes i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

NOFEs årsmøte 2015 ble avholdt under NordicEpi2015, mandag 21. september klokken 11-13.

Innkalling til årsmøtet er sendt til NOFEs medlemmer per e-post.

DAGSORDEN 1.   Velkommen og godkjenning av innkalling og dagsorden 2.   Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 3.   Styrets sammensetning og andre verv i 2015 4.   Endringer i styret/andre verv – og takk til de som går av 5.   Valg 6.   Presentasjon av Årets Artikkel 7.   Presentasjon av Jubileumsnummer av Norsk epidemiologi 8.   Presentasjon av Årets Æresmedlem 9.   Regnskap 2014 og Budsjett 2016 10. Forslag til endring i statutter 11. Fremtiden for Norsk epidemiologi 12. Neste NOFE møte og konferanse, Bergen 2016 13. Eventuelt LUNSJ –KL 13-14

Referat fra årsmøtet i 2014 kan lastes ned her.
Årsmelding 2015

Regnskap 2014

Budsjett 2016

Referat fra årsmøtet 2015 kan lastes ned her.