Æresmedlemmer

Rolv Skjærven utnevnt til æresmedlem 2018

Årets æresmedlem hedres for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge gjennom mange år. Han har vært engasjert i foreningen helt fra begynnelsen i 1990 da NOFE ble etablert i Bergen, og han har vært leder i NOFE fra 1995 til 1999. I 2000 ledet han arbeidet med den første nordiske epidemiologikonferansen i Bergen. I tillegg han har vært, og er, veldig aktivt i ett godt internasjonalt kontaktnett og deltatt i planleggingen av en rekke internasjonale kurs og møter, blant annet; Nordic Course in Perinatal Epidemiology, International Symposium on Successive Pregnancy Outcome – A decade of progress, and Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe. Skjerven har gjort en stor og byggende innsats for norsk epidemiologisk forskning med spesiell betydning for perinatal epidemiologi.

rolv

 

 

 

 

 

 

Rolv Skjærven ble født i 1948. Han tok hovedfagseksamen i matematisk statistikk i 1974 og disputerte for doktor philos-graden i 1989. Han har hatt ansvar for innføring av statistikkprogrammer i IT-systemene ved Universitetet i Bergen (UiB) der han ledet Det medisinske fakultetets enhet for statistikk og databehandlingsmessig prosjektstøtte fra 1975 til 1986. Fra 1990, ble han tilknyttet til Medisinsk fødselsregister. Rolv Skjærven har hatt en rekke verv og faglige lederfunksjoner. Han sitter i Editorial Board for Pediatric and Perinatal Epidemiology, og han har sittet i ledergruppene for Locus for Register-Based Epidemiology ved UiB og Den Norske mor og barn-undersøkelsen.  Skjærven har også vært leder for Seksjon for medisinsk statistikk, og han er leder for forskningsgruppen Registerbaserte studier av familiær risiko/perinatal epidemiologi.

Rolv Skjærven har publisert over 200 vitenskapelige artikler. Hans viktigeste forskningsfelt er studier basert på familiekoblete data fra Medisinsk fødselsregister som har bidratt sterkt til å utvikle dette som et nasjonalt og internasjonalt forskningsområde.

 

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

1993 Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal
1994 Forsker Dr philos Knut Magnus
1995 Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1996 Professor dr.med. Anders Forsdahl
1997 Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1998 Professor dr.med. Erik Bjelke
2002 Forsker dr.med. Per Lund Larsen
2004 Professor dr.med. Egil Arnesen
2007 Professor dr.med. Lorentz Irgens
2008 Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2012 Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2013 Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2014 Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2015 Professor Trond Peder Flaten

2016        Professor Eiliv Lund

2017        Professor Jostein Holmen og Professor Turid Lingaas Holmen