Æresmedlemmer

Jostein Holmen og Turid Lingaas Holmen utnevnt til æresmedlemmer 2017

Bilde 07.11.2017, 17 24 23Årets æresmedlemmer hedres for den store innsatsen de har gjort med å starte og utvikle HUNT og Ung-HUNT. Fra et utgangspunkt med hjerte-kar- og blodtrykksforskning har de lagt grunnlaget for en betydelig epidemiologisk forskning innen forskjellige aspekter av folkehelse, og har slik satt varige spor etter seg. HUNT og Ung-HUNT har bidratt til nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen epidemiologisk forskning basert på en bred forskningsplattform. Etablering, utvikling og drift av disse studiene har krevd dyktig organisering, faglige nettverk og planlegging av en rekke prosedyrer for undersøkelsene.

Jostein Holmen, født i 1947, avla medisinsk embetseksamen i 1973. Sammen med professor Peter F. Hjort initierte han Norges største helseundersøkelse, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i 1982. Han ledet HUNT forskningssenter fra 1982 til 2008. Hans avhandling fra 1992 har tittelen «Blodtrykkspasienten, legen og samfunnet. Utprøving av intervensjons- og evalueringsstrategier i Nord-Trøndelag 1980-1990». Fra 2000 var han professor i anvendt samfunnsmedisin ved NTNU. I 2011 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk folkehelse.

Turid Lingaas Holmen, født 1947, avla medisinsk embetseksamen i 1973 og er spesialist i pediatri. Hun har deltatt i planleggingen, gjennomføringen og administrasjonen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, siden 1993 og har siden starten hatt  hovedansvar for Ung-HUNT, ungdomsdelen (13-19 år) av HUNT.  Hun disputerte i 2001 med avhandlingen «Smoking and Health in Adolescence. The Nord-Trøndelag Health Study». I 2002 mottok hun  Voksentoppens Forskningspris. Hun ble utnevnt til professor  i ungdomsmedisin og epidemiologi ved NTNU i 2007. Gjesteredaktør for Norsk Epidemiologi, Tema Ungdom og helse, 2010.

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

1993 Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal
1994 Forsker Dr philos Knut Magnus
1995 Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1996 Professor dr.med. Anders Forsdahl
1997 Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1998 Professor dr.med. Erik Bjelke
2002 Forsker dr.med. Per Lund Larsen
2004 Professor dr.med. Egil Arnesen
2007 Professor dr.med. Lorentz Irgens
2008 Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2012 Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2013 Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2014 Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2015 Professor Trond Peder Flaten

2016        Professor Eiliv Lund