Æresmedlemmer

NOFE-styret kan tildele æresmedlemskap til epidemiologer som har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av epidemiologisk forskning i Norge. Æresmedlem utnevnes på den årlige NOFE-konferansen. Minst to NOFE-medlemmer må i felleskap foreslå en kandidat for at kandidaten skal bli vurdert. I tillegg må det leveres en skriftlig begrunnelse for nominasjonen. Tilsendt begrunnelse vil bli brukt av styret til å vurdere den nominerte kandidaten. Dersom den nominerte kandidaten vurderes verdig av styret vil den innsendte begrunnelsen brukes i presentasjonen av æresmedlemmet på konferansen.  Årets æresmedlem blir i forkant av NOFE-konferansen invitert til å holde et kortere innlegg om egen forskningskarriere innenfor epidemiologifaget. Æresmedlemskap tildeles ikke nødvendigvis hvert år, bare hvis styret mottar forslag til kandidater som blir funnet verdige. Listen over foreslåtte kandidater er konfidensiell og er kun tilgjengelig for styret. Kandidatforslag sendes til post@nofe.no innen 1. september.

______________________________________________________

Lars Johan Vatten utnevnt til æresmedlem 2021

Årets æresmedlem hedres for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge gjennom mange år. Han var initiativtaker til det første store epidemiologimøtet som ble arrangert på Jægtvolden i Nord-Trøndelag hvor Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ble stiftet. Han har etter dette vært et aktivt medlem i foreningen og hatt betydelige roller de gangene konferansen har vært arrangert i Trøndelag (NTNU). Lars Johan Vatten har gjennom hele sin forskerkarriere vært tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin (nå Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM) ved NTNU i tillegg til stilling som gjesteforsker ved Harvard University og ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon. Som forsker har Vatten spesielt bidratt til økt kunnskap om brystkreftsykdommens epidemiologi i tillegg til viktig epidemiologisk kunnskap om andre kreftsykdommer, hjertesykdom, og perinatale forhold. Vatten har særlig utnyttet nasjonale registerdata og store befolkningsundersøkelser i sin forskning. Han har skrevet en rekke innflytelsesrike artikler i internasjonale tidsskrift, og har mer enn 400 artikler registrert i PubMed.

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

2019Professor Per Minor Magnus
2018Professor Rolv Skjærven
2017Professor Jostein Holmen og Professor Turid Lingaas Holmen
2016Professor Eiliv Lund
2015Professor Trond Peder Flaten
2014Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2013Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2012Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2008Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2007Professor dr.med. Lorentz Irgens
2004Professor dr.med. Egil Arnesen
2002Forsker dr.med. Per Lund Larsen
1998Professor dr.med. Erik Bjelke
1997Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1996Professor dr.med. Anders Forsdahl
1995Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1994Forsker Dr philos Knut Magnus
1993Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal