Æresmedlemmer

NOFE-styret kan tildele æresmedlemskap til epidemiologer som har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av epidemiologisk forskning i Norge. Æresmedlem utnevnes på den årlige NOFE-konferansen. Minst to NOFE-medlemmer må i felleskap foreslå en kandidat for at kandidaten skal bli vurdert. I tillegg må det leveres en skriftlig begrunnelse for nominasjonen. Tilsendt begrunnelse vil bli brukt av styret til å vurdere den nominerte kandidaten. Dersom den nominerte kandidaten vurderes verdig av styret vil den innsendte begrunnelsen brukes i presentasjonen av æresmedlemmet på konferansen.  Årets æresmedlem blir i forkant av NOFE-konferansen invitert til å holde et kortere innlegg om egen forskningskarriere innenfor epidemiologifaget. Æresmedlemskap tildeles ikke nødvendigvis hvert år, bare hvis styret mottar forslag til kandidater som blir funnet verdige. Listen over foreslåtte kandidater er konfidensiell og er kun tilgjengelig for styret. Kandidatforslag sendes til post@nofe.no innen 1. september.

______________________________________________________

Per Minor Magnus utnevnt til æresmedlem 2019

æretsmedlem_2019

Årets æresmedlem hedres for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge gjennom mange år. Han har lagd ned betydelig arbeid for norsk epidemiologisk forskning og hans bidrag til norsk epidemiologisk forskning er enestående, omfattende, nyskapende og av svært høy kvalitet. Han har også lagd den betydelig arbeid for NOFE. Han var med på å etablere foreningen og har deltatt i gjennomføring og planlegging av flere årsmøter. I tillegg til sin viktige rolle i norsk epidemiologisk nettverk har han også et bredt internasjonalt nettverk og har lenge hatt en sentral rolle i å profilere norsk epidemiologi internasjonalt. Han har også vært med på å etablere flere store internasjonale konsortier. Hans innsats har bidratt til økt samarbeid, god forskning og nye finansieringsmuligheter for norske og internasjonale forskere.
Per Magnus ble født i 1951. Han tok medisinsk embetseksamen i 1976, og i 1985 ble han spesialist i medisinsk genetikk og disputerte ved institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo. Han fikk deretter i oppdrag av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd å besøke epidemiologiske forskningsmiljøer i andre land, blant annet England og USA, og foreslå hvordan epidemiologien i Norge kunne utvikles. Siden den gang har han arbeidet med epidemiologisk forskning og har vært en av de fremste initiativtakerne og lederne i utviklingen av norsk epidemiologi, rekruttert og veiledet mange av dagens epidemiologer og utviklet samarbeid med kliniske miljøer, grunnforskningsmiljøer og epidemiologiske miljøer i inn- og utland.
Per Magnus har publisert omtrent 450 vitenskapelige artikler. Hans innsats har hatt spesiell betydning for forskningsfeltet perinatal epidemiologi, og koblingen mellom epidemiologi og genetikk.

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

2018Professor Rolv Skjærven
2017Professor Jostein Holmen og Professor Turid Lingaas Holmen
2016Professor Eiliv Lund
2015Professor Trond Peder Flaten
2014Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2013Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2012Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2008Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2007Professor dr.med. Lorentz Irgens
2004Professor dr.med. Egil Arnesen
2002Forsker dr.med. Per Lund Larsen
1998Professor dr.med. Erik Bjelke
1997Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1996Professor dr.med. Anders Forsdahl
1995Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1994Forsker Dr philos Knut Magnus
1993Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal