Årets artikkel

Årets artikkel

Gratulerer til Paz Lopez-Doriga Ruiz for NOFEs pris for beste artikkel 2017!

Bilde 07.11.2017, 17 25 21

Prisen ble delt ut 7. november 2017 på NOFEs årsmøte i Tromsø til Paz Lopez-Doriga Ruiz. Paz er barnelege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus, endokrinologisk avdeling og Folkehelseinstituttet. Hun vant prisen i konkurranse med 7 andre nominerte forslag, for artikkelen:

Paz LD Ruiz, Lars C Stene, Hanne L Gulseth, German Tapia, Lill Trogstad, Inger J Bakken, Siri E Håberg: Pandemic Influenza A H1N1 Vaccination and Subsequent Risk of Type 1 Diabetes in Norway. Epidemiology 2017 Sep 5 (Epub ahead of print)

Bilde 07.11.2017, 16 47 39Vaksinasjon mot svineinfluensa med Pandemrix® har blitt knyttet til risiko for narkolepsi og muligens andre autoimmune lidelser. To studier fra Sverige har undersøkt type 1-diabetes, med motstridende resultater. For å teste denne hypotesen har Ruiz og medarbeidere benyttet flere landsdekkende registre i Norge. Forfatterne konkluderte at pandemivaksinen ikke ga økt risiko for type 1-diabetes. Funnene ble oppsummert i et Letter to the Editor, og tilleggsinformasjon er publisert som Supplemental material.

 

Lenke til artikkelen på Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885449

NOFE gratulerer!


 

 

 

 

 

 


 

Tidligere vinnere

NOFEs pris for beste artikkel 2016: Maria Magnus

Maria C. Magnus; Sjurdur F. Olsen; Charlotta Granström; Geir Joner; Torild Skrivarhaug; Jannet Svensson; Jesper Johannesen; Pål Njølstad; Per Magnus; Ketil Størdal; Lars C. Stene (2015) Infant Growth and Risk of Childhood-Onset Type 1 Diabetes in Children From 2 Scandinavian Birth Cohorts. JAMA Pediatr. 2015;169(12):e153759

NOFEs pris for beste artikkel 2015: Mette C Tollånes

«Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study», BMJ 2014; 349: g4294.

2014 Morten Valberg ved Institutt for basalmedisin, Universitetet i Oslo, for artikkelen «A hierarchical frailty model for familial testicular germ-cell tumors», Am J Epidemiol 2014;179:499-506.
2013 Siri E Håberg ved Folkehelseinstituttet for artikkelen «Risk of Fetal Death after Pandemic Influenza Virus Infection or Vaccination», N Engl J Med 2013;368:333-40.
2012 Christine Roth ved Folkehelseinstituttet for artikkelen «Folic Acid Supplements in Pregnancy and Severe Language Delay in Children», JAMA. 2011;306(14):1566-1573
2011 Astri Syse ved Kreftregisteret for artikkelen «Is mortality after childhood cancer dependent on social or economic resources of parents? A population based study.»Int J Cancer. 2011 May 26. doi: 10.1002/ijc.26186
2010 Martha Ebbing ved Institutt for hjertesykdommer, Haukeland    universitetssykehus for artikkelen «Cancer incidence and mortality  after treatment with folic acid and vitamin B12», JAMA. 2009;302(19):2119-26
2009 Christine L Parr ved Institutt for Biostatistikk, Universitetet i Oslo for artikkelen: «Recall Bias in Melanoma Risk Factors and Measurement Error Effects: A Nested Case-Control Study Within the Norwegian Women and Cancer Study», Am J Epi 2009;169: 257-266
2008 Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret for artikkelen: «Breast cancer tumor growth estimated through mammography screening data», Breast Cancer Res 2008;10 (3): R41
2007 Petter Kristensen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for artikkelen: «Explaining the relation between birth order and intelligence», Science 2007;316 (5832): 1717
2006 Kåre Bønaa ved ISM, Universitetet i Tromsø for artikkelen: «Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction», N Engl J Med 2006;345: 1578-88
2005 Stein Harald Johnsen ved ISM, Univeristet i Tromsø for artikkelen: «Monocyte count is a predictor of novel plaque formation. A 7-Year follow-up study of 2610 persons without carotid plaque at baseline. The Tromsø Study», Stroke 2005;36: 715-9
2004 Hans Steinsland ved Senter for intenasjonal helse, Universitetet i Bergen for artikkelen: «Protection from natural infections with enterotoxigenic Escherichia coli: longitudinal study», Lancet 2003;362:286-291

 Kriterier årets artikkel

NOFEs pris for beste artikkel

Prisen på kr 5000,- deles ut til førsteforfatter av epidemiologi-artikkel publisert (elektronisk eller papirformat) i internasjonalt vitenskapelig f.o.m. oktober foregående år t.o.m. september inneværende år. Prisen deles ut på den årlige NOFE-konferansen i oktober/november. Frist for innsending av forslag til kandidat kunngjøres i forkant av NOFE-konferansen hvert år.

Det bør avklares at prisvinneren kan delta på konferansen. Dersom førsteforfatter selv er forhindret fra å delta på konferansen, må en av medforfatterne kunne delta for å motta prisen og presentere artikkelen på vegne av prisvinneren.