Bli medlem av NOFE

Bli medlem

Vi vil gjerne at du blir medlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE). Medlemskontigenten er kr 400,- pr år, og du får tilsendt tidsskriftet Norsk Epidemiologi elektronisk (1-2 nr. pr år) samt rabattert konferanseavgift på den årlige NOFE-konferansen. Hvis du ønsket trykket utgave av Norsk Epidemiologi tilsendt per post, er medlemskontigenten 600,- per år. Det vil bli sendt en innbetalingsblankett for medlemskontingent pr e-post.

For å melde deg inn i foreningen er det bare å sende en e-post til post@nofe.no med tittelen Nytt medlem NOFE og følgende informasjon:

For- og etternavn

Institutt/avdeling Universitet/høgskol e.l.

Kontaktadresse (post)

E-postadresse

Telefonnummer
Angi om du ønsker kun elektronisk eller elektronisk + trykket versjon av Norsk Epidemiologi

For nærmere informasjon, ta kontakt på post@nofe.no

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene du gir oss ved innmelding (navn, arbeidssted, adresse og e-postadresse) benyttes til utsendelse av tidsskriftet Norsk Epidemiologi og relevant informasjon til medlemmene. Personopplysningene benyttes kun av NOFE og utleveres ikke til tredjepart. I henhold til NOFEs statutter (§4) vil personopplysningene slettes når medlemskapet opphører ved skriftlig utmeldelse eller ved to års ubetalt kontingent.