Kontaktinformasjon

Postadresse:

Norsk forening for epidemiologi c/o Linda Ernstsen
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie,
Postboks 8905, 7491 Trondheim

Telefon:
73413036

E-post:
post@nofe.no