Kontaktinformasjon

Postadresse:
Norsk forening for epidemiologi  c/o Prof Lise Lund Håheim
Avd. Kunnskapssenteret
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon:
21077303 / 90113398

E-post:
post@nofe.no