Kontaktinformasjon

Postadresse:

Norsk forening for epidemiologi c/o Marie W. Lundblad
UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Telefon:
+47 77 64 48 78

E-post:
post@nofe.no