Styret i NOFE

Foreningen har et styre bestående av fem styrerepresentanter, samt to varamedlemmer. Disse skal som hovedregel velges for en periode på to år.

Styret for 2021 :

  • Leder: Marie W. Lundblad, UiT
  • Kasserer: Christian Page, UiO
  • Sekretær: Christine L Parr, OsloMet
  • Medlem: Ragnhild Bjarkøy Strandberg, Høgskulen på Vestlandet
  • Medlem: Kristin Hestmann Vinjerui, NTNU
  • Websideansvarlig: Ilona Urbarova, UiT
  • Varamedlem: Melanie Rae Simpson, NTNU
    • NOFE har to valgte revisorer og tre valgte medlemmer i en valgkomite.

NOFEs organisasjonssnummer er 989 684 167.

Henvendelser til NOFE: post@nofe.no

Tidligere ledere av foreningen:

Per Magnus (1990-1993), Øystein Krüger (1993-1995), Rolv Skjærven (1995-1999), Dag Thelle (1999-2001), Svetlana Skurtveit (2001-2003), Lars Christian Stene (2003-2007), Stein Atle Lie (2007-2009), Tom Ivar Lund Nilsen (2009-2010), Laila A. Hopstock (2010-2011), Øyvind Næss (2011-2013), Signe Opdahl (2014-2015), Grace M. Egeland (2015), Lise Lund Håheim (2016-2017), Linda Ernsten (2018-2021)