Styret i NOFE

Foreningen har et styre bestående av fem styrerepresentanter, samt to varamedlemmer. Disse skal som hovedregel velges for en periode på to år.

Styret for 2019 :

 • Leder: Linda Ernstsen, NTNU
 • Kasserer: Morten Valberg, UiO
 • Medlem: Gerhard Sulo, FHI
 • Medlem Marie W. Lundblad, Universitetet i Tromsø
 • Medlem: Christine L Parr, OsloMet
 • Varamedlem: Karin Magnusson, Diakonhjemmet sykehus
 • Varamedlem: Melanie Rae Simpson, NTNU 

  NOFE har to valgte revisorer og tre valgte medlemmer i en valgkomite.

  NOFEs organisasjonssnummer er 989 684 167.

  Henvendelser til NOFE: post@nofe.no

  Tidligere ledere av foreningen:

  Per Magnus (1990-1993), Øystein Krüger (1993-1995), Rolv Skjærven (1995-1999), Dag Thelle (1999-2001), Svetlana Skurtveit (2001-2003), Lars Christian Stene (2003-2007), Stein Atle Lie (2007-2009), Tom Ivar Lund Nilsen (2009-2010), Laila A. Hopstock (2010-2011), Øyvind Næss (2011-2013), Signe Opdahl (2014-2015), Grace M. Egeland (2015), Lise Lund Håheim (2016-2017)