Styret i NOFE

Styret i NOFE

Foreningen har et styre bestående av seks styrerepresentanter, samt to varamedlemmer. Disse skal som hovedregel velges for en periode på to år.

Styret for 2017 :

  • Leder: Lise Lund Håheim, FHI
  • Kasserer: Linn Beate Strand, NTNU
  • Medlem: Bjørn Heine Strand, FHI
  • Medlem: Bente Morseth, UiT
  • Medlem Kristin Holvik, FHI
  • Medlem: Gunnhild Åberge Vie, NTNU
  • Varamedlem: Mette Christophersen Tollånes, UiB
  • Varamedlem: Ann Kristin Knutsen, UiB

NOFE har to valgte revisorer og tre valgte medlemmer i en valgkomite.

NOFEs organisasjonssnummer er 989 684 167.

Henvendelser til NOFE: post@nofe.no

Tidligere ledere av foreningen:

Per Magnus (1990-3), Øystein Krüger (1993-5), Rolv Skjærven (1995-9), Dag Thelle (1999-01), Svetlana Skurtveit (2001-3), Lars Christian Stene (2003-7), Stein Atle Lie (2007-9), Tom Ivar Lund Nilsen (2009-10), Laila A. Hopstock (2010-11), Øyvind Næss (2011-13), Signe Opdahl (2014-15), Grace M. Egeland (2015), Lise Lund Håheim (2016- )