IEA/EEF

EIA/EEF

NOFE er medlem av det internasjonale epidemiologiforeningen IEA og det underliggede europeiske forbundet  IEA-EEF (International Epidemiological Association – European Epidemiological Federation).

Av aktiviteter IEA-EEF er involvert i er blant annet koordinering av den årlige europeiske epidemiologikonferansen. På denne siden kan man finne nyhetsbrev fra IAE-EEF.

Videre har IEA-EEF en avtale med et NGO (Non Govermental Orginisation) for å screene regelverk som kan influere med epidemiologisk forskning. Dette er å fange opp lover, regler og direktiver, som er under utforming innenfor EU-byråkratiet, slik at man eventuelt har mulighet til å påvirke disse på et tidlig stadium. Denne avtalen er foreløpig organisert gjennom den Nederlandske foreningen. NOFE betaler en årlig sum på 500 EUR for dette.

Kunngjøringer:

Det er laget Internasjonale retningslinjer for etikk i epidemiologiske studier (CIOMS), se «pre-final draft» her

Neste møte i IEA/EEF er 6.-9. november i Firenze, Italia