Webinar

Webinar midler tildelt Kreftregisteret i 2023 for gjennomføring av webinar vår 2024

I 2023 kom det inn søknad fra kreftregisteret om å gjennomføre webinar med tema «Raskere eliminasjon av HPV-relatert kreft». NOFE har godkjent søknaden og webinaret vil gjennomføres vår 2024 i FHIs auditoriet i Lovisenberggata 8 0456 Oslo og på Teams. Webinaret er åpent for NOFE medlemmer såfremt det er plass. Fysisk deltakelse vil ha et maksantall, men digital deltakelse vil være mulig.

Følg med på kreftregisterets hjemmesider for mer informasjon og preliminært program:  HPV Cancer Elimination forum (kreftregisteret.no)