Årsmøte

Årsmøte 2016

Årsmøte i 2016 er berammet i Bergen, 26.september kl.16.00 og avholdes i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen. Les årsmeldingen og referat fra årsmøtet for 2016 her:

Referat årsmøte 2016

Årsmelding 2016

Budsjett 2017

Driftsresultat og regnskap 2015


Tidligere årsmøter

NOFEs årsmøte 2015 ble avholdt under NordicEpi2015, mandag 21. september klokken 11-13.

Aarsmelding_2015

Referat fra årsmøtet 2015 kan lastes ned Referat_aarsmoete_2015_signert.