Årsmøte

Årsmøte 2018

NOFEs årsmøte i 2018 ble avhold i Trondheim, 14. november kl.16.30 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmelding_2018

NOFE_Regskap_2017

Budsjett_NOFE_2019

Årsmøte 2017

NOFEs årsmøte i 2017 ble avhold i Tromsø, 7.november kl.16.15 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen

Årsmøte referat 2017

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2016

NOFEs årsmøte i 2016 ble avhold i Bergen, 26.september kl.16.00 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Referat årsmøte 2016

Årsmelding 2016

Budsjett 2017

Driftsresultat og regnskap 2015


Årsmøte 2015

NOFEs årsmøte 2015 ble avholdt under NordicEpi2015, mandag 21. september klokken 11-13.

Aarsmelding_2015

Referat fra årsmøtet 2015 kan lastes ned Referat_aarsmoete_2015_signert.