Annual meeting

Årsmøte 2023

NOFEs årsmøte i 2023 blir avholdt i Trondheim, 15. november kl.17.00 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmøteprotokoll_2023_signed

Innkalling til årsmøte NOFE 2023

Årsmelding NOFE_2023

Resultatrapport_-_18.10.2023

Balanserapport-18.10.2023

Budsjett NOFE 2024

 

Årsmøte 2022

NOFEs årsmøte i 2022 ble avholdt i Tromsø, 26. oktober kl.16:40 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmøteprotokoll

Innkalling til årsmøte 2022

Årsmelding_NOFE_2022

NOFE_Regnskap_2021

Budsjett_NOFE_2023

 

Årsmøte 2021

NOFEs årsmøte i 2021 ble avhold i Bergen, 4. november kl.17.15 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmøteprotokoll

Årsmelding_NOFE_2021

NOFE_Regnskap_2020

Budsjett_NOFE_2022

Innkomne saker til årsmøtet

 

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2020

NOFEs årsmøtet i 2020 ble avhold på grunn av covid-19 pandemien som en del av NOFE webinar (på Zoom), 5. November kl.14.15.

Årsmøteprotokoll

Årsmelding_NOFE_2020

NOFE_Regnskap_2019

Budsjett_NOFE_2021

Årsmøte 2019

NOFEs årsmøtet i 2019 ble avhold i Oslo, 13. november kl.16.30 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmøteprotokoll

Årsmelding_NOFE_2019

NOFE_Regnskap_2018

Budsjett_NOFE_2020

Årsmøte 2018

NOFEs årsmøte i 2018 ble avhold i Trondheim, 14. november kl.16.30 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Årsmelding_2018

NOFE_Regskap_2017

Budsjett_NOFE_2019

Årsmøte 2017

NOFEs årsmøte i 2017 ble avhold i Tromsø, 7.november kl.16.15 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen

Årsmøte referat 2017

Årsmøte 2016

NOFEs årsmøte i 2016 ble avhold i Bergen, 26.september kl.16.00 i forbindelse med den årlige epidemiologikonferansen.

Referat årsmøte 2016

Årsmelding 2016

Budsjett 2017

Driftsresultat og regnskap 2015


Årsmøte 2015

NOFEs årsmøte 2015 ble avholdt under NordicEpi2015, mandag 21. september klokken 11-13.

Aarsmelding_2015

Referat fra årsmøtet 2015 kan lastes ned Referat_aarsmoete_2015_signert.